Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

För att MRFS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Här nedan kan läsa mer om den personuppgiftsbehandling som sker inom MRFS i vår integritetspolicy, samt i vår registerförteckning.


MRFS integritetspolicy.pdf
MRFS registerforteckning (personuppgiftbehandlingar).pdf