Bli medlem

Medlemsavgifter för 2024

Medlemsskap MRFS

(1). Medlemsavgift för familj i förbund: Avgiften beror på antalet personer i familjen som ska ha medlemskap. Avgiften per familjemedlem är densamma som för enskilda medlemmar. Avgiften till MRFS är 780 kr för familjen. Observera skillnaden för juniorer mellan RCFF och SMFF.

(2). Medlemsformen gästmedlem är till för personer som främst bedriver sitt flygande i en annan klubb och endast sporadiskt flyger på MRFS fält. Om man som gästmedlem vill kunna flyga som på MRFS fält så krävs det att man är medlem i en annan flygklubb samt är ansluten till antingen RCFF eller SMFF. Givetvis kan man även bli gästmedlem om man inte modellflyger alls.

(3). Formen Supporter innebär ej medlemskap i MRFS utan är till för de personer som vill hålla kontakten med klubben men utan de rättigheter och skyldigheter som ett medlemskap innebär. Till exempel kommer en sponsor:

- Få delta på klubbmöten men inte ha rösträtt

- Få MRFS utskick med information om aktiviteter, klubbkvällar och vad som händer i klubben

- Inte förväntas delta på arbetsdagar eller ”klipplistan”.

- Inte ha rätt att flyga på Kvarnlanda. Då krävs något av medlemsskapen.

- Inte få tillgång till koder för bom och stuga

Personer under 18 år

Personer under 18 år behöver målsmans medgivande för att bli medlem och detta medgivande måste delges föreningen. 


Betalning

Som ny medlem kan du sätta in ovanstående belopp på vårt postgirokonto 79 14 46 - 8 samt ange personnummer, namn, adress, telefon och e-postadress. Om inte all information i textfältet får plats vid bankinbetalningen så kan du skicka ett kompletterande email till kassören (kassor [snabel-a] mrfs.se).

 

Flygning

Flygning på fältet sker varje dag samt året runt, bara vädret tillåter. OBS! Vill du börja med RC-flyg och inte är medlem eller ansluten till antingen SMFF eller RCFF måste du ta kontakt med någon i styrelsen innan du använder vårt fält.

 

Förmåner

Medlemmar är alltid varmt välkomna att delta på alla klubbens evenemang, såsom fly-in, swap meetings och fly-out. Dessutom har du möjlighet att låna klubbens flygsimulator och ta del av rabatter hos några RC-butiker.

 

Förpliktelser

Utöver att följa våra säkerhetsregler, så förväntas du som medlem att delta på arbetsdagarna då vi röjer kring fältet tillsammans. Utöver ska du också räkna med att klippa fältet ca en gång under sommaren i enlighet med vår gräsklipparlista.

Funderar du på att bli medlem, men har frågor? Kontakta gärna styrelsen så hjälper vi dig!