Bli medlem

Medlemsavgifter för 2021

Medlemsskap MRFS

(1). Medlemsavgift för familj i förbund RCFF: Avgiften beror på antalet personer i familjen som ska ha medlemskap. Om man är två personer blir avgiften 100 kr per familjemedlem plus 780 kr. Exempel: Familj om tre personer blir 3 x 100 kr + 780 kr = 1080 kr.

Medlemsavgift för familj i förbund SMFF: Fast pris oavsett antal familjemedlemmar.

(2). Medlemsformen stödmedlem är till för personer som främst bedriver sitt flygande i en annan klubb och endast sporadiskt flyger på MRFS fält. Om man som stödmedlem vill kunna flyga som på MRFS fält så krävs det att man är medlem i en annan flygklubb samt är ansluten till antingen RCFF eller SMFF. Givetvis kan man även bli stödmedlem om man inte modellflyger alls.

Personer under 18 år

Personer under 18 år behöver målsmans medgivande för att bli medlem och detta medgivande måste delges föreningen.

Betalning

Som ny medlem kan du sätta in ovanstående belopp på vårt postgirokonto 79 14 46 - 8 samt ange personnummer, namn, adress, telefon och e-postadress. Om inte all information i textfältet får plats vid bankinbetalningen så kan du skicka ett kompletterande email till kassören (kassor [snabel-a] mrfs.se).

Flygning

Flygning på fältet sker varje dag samt året runt, bara vädret tillåter. OBS! Vill du börja med RC-flyg och inte är medlem eller ansluten till antingen SMFF eller RCFF måste du ta kontakt med någon i styrelsen innan du använder vårt fält.

Förmåner

Medlemmar är alltid varmt välkomna att delta på alla klubbens evenemang, såsom fly-in, swap meetings och fly-out. Dessutom har du möjlighet att låna klubbens flygsimulator och ta del av rabatter hos några RC-butiker.

Förpliktelser

Utöver att följa våra säkerhetsregler, så förväntas du som medlem att delta på arbetsdagarna då vi röjer kring fältet tillsammans. Utöver ska du också räkna med att klippa fältet ca en gång under sommaren i enlighet med vår gräsklipparlista.

Funderar du på att bli medlem, men har frågor? Kontakta gärna styrelsen så hjälper vi dig!