Checklistor

Checklistor inför flygning

Här kan du ladda hem två olika checklistor, en som du använder när du har byggt ett nytt flygplan och vill gå igenom alla viktiga detaljer och en som du kan använda då och då när du vill kontrollera ditt flygplan innan du har allt i huvudet.

Listorna har tillhandahållits av Thomas Magnusson, tack till honom!

checklista1.pdf
checklista2.pdf