Gräsklippning

Gräsklippning

Lite allmänna riktlinjer, tankar och frågor och svar om gräsklippningen:

Kort om gräsklipparlistan

Gräsklipparlistan är helt enkelt en lista där de som ska klippa står med, vilken vecka de ska klippa och deras telefonnummer.

Förr om åren fick alla i klubben ta del av listan. Efter den nya datakyddsförordningens (GDPR) införande kan vi inte anslå klipplistan, eller skicka ut den till någon. Därför mejlar vi varje person som blir uppsatt på gräsklipparlistan och informerar om vilken vecka de ska klippa.

Numera är gräsklipparlistan egentligen två listor; dels själva gräsklipparlistan och dels en kontaktlista för klippansvariga ("klipplistan"). Kontaktlistan är till för att ni som ska klippa ska kunna kontakta varandra, dels för att planera klippningen och dels för att kunna byta veckor sinsemellan.

Kontaktlistan är i princip en kopia av gräsklipparlistan, men eftersom den skickas ut till samtliga klippansvariga så står du bara med på kontaktlistan om du gett ditt medgivande till det.

Jag är har fått mejl om att jag hamnat på klipplistan, men jag står inte med på listan!?

Gräsklipparlistan och kontaktlistan för klippansvariga är inte samma sak. Du är uppsatt på gräsklipparlistan och ska klippa en viss vecka. Däremot står du inte med på kontaktlistan för klippansvariga, troligtvis för att vi saknar ditt medgivande.

Hur hamnade jag på gräsklipparlistan?

Listan bygger på tidigare års listor samt justeringar efter medlemmar som tillkommit och lämnat. Målet är att fördela arbetet över så många vi kan så att ingen enskild behöver göra ett jättejobb.

Vad innebär det att jag finns med på gräsklipparlistan?

Att vara med på listan innebär att man måste ut och klippa gräset på fältet på angiven vecka. Vanligtvis gör man detta i par, och det är snabbt avklarat på ett par enstaka timmar.

Ingen annan person står på listan samma vecka som jag ska klippa. Ska jag klippa själv?

Nej, givetvis har vi inte tänkt att du ska klippa själv. Dock har den andra personen inte gett oss sitt medgivande till att stå med på kontaktlistan.

Vad behöver jag göra nu när jag finns på listan?

Egentligen ingenting mer än att se till att gräset är klippt angiven vecka, men det kan vara lämpligt att kontakta personen du ska klippa med för att komma överens om en tid som passar er båda.

Om jag inte känner den jag ska klippa med?

Om du inte känner personen som du ska klippa ihop med, ta kontakt med denne snarast och kom överens om en tid som passar er båda.

Vad gör jag om den vecka jag är uppsatt på inte passar?

Då får du byta med någon annan. Börja med att hitta ett par veckor som passar. Förhör dig sedan direkt med någon annan om ni kan byta. När ni är överens om ett byte, meddela klippning [snabel-a] mrfs.se så uppdateras listan. Observera; det är ditt eget ansvar att se till att du klipper den angivna veckan alternativt hittar en annan vecka!

Det saknas kontaktinformation till personen jag ska klippa med!

Kontakta klippning [snabel-a] mrfs.se så kan vi försöka skicka ett SMS eller mejl till personen i fråga och be denne ta kontakt med dig.

Om jag inte klippt gräset någon gång förut?

Skicka då ett mejl till materialforvaltare [snabel-a] mrfs.se i god tid innan (läs: ett par veckor innan). De ordnar då så att du får en genomgång tillsammans med någon som klippt förut. Ett alternativ är att ta kontakt med någon som ska klippa innan dig och be att få hänga med ut. Gräsklipparna är av modell åkgräsklippare och är väldigt lättkörda.

När du klipper

Lämna en fem meter bred kant med högre gräs i utkanten på banan, dvs klipp med aggregatet i UPPfällt läge de första fem meterna. Detta blir då en slags nödbromsning i de fall inte banan räcker till och kan kanske rädda ett landställ eller två.

Behöver jag underhålla gräsklipparna?

Nej, du behöver inte underhålla gräsklipparna mer än att borsta av gräs och fylla på bensin innan du låser in klipparna igen.

Skulle något strula med någon av klipparna, eller om det saknas olja eller liknande måste du dock omedelbart höra av dig till materialforvaltare [snabel-a] mrfs.se så att vi kan åtgärda det inför nästa klippning! Låt inte klipparen bara stå i söndrigt skick utan att meddela materialförvaltaren!

Om jag inte fått svar på min fråga?

Du får gärna kontakta klippning [snabel-a] mrfs.se!